Vlivem moderní doby se hrbíme, kroutíme, neumíme sedět ani chodit, bolí nás kde co. Lekce mobilita|stabilita vychází z principů vývojové kineziologie a ideomotoriky. Série jednoduchých cvičení mají za cíl zlepšit posturu těla, vyrovnat časté dysbalance a kompenzovat sedavý životní styl.

Lektorka Eva Žlutířová

V průběhu let jsem podstoupila rekvalifikační kurz instruktora fitness a mnoho dalších kurzů a workshopů věnující se pohybu, jídelníčku a zdravé životosprávě. Čtyři roky jsem získávala praxi v Praze, kde jsem úzce spolupracovala s fyzioterapeuty a kondičními trenéry. Se svými klienty se zaměřuji především na trénování dle principů Vývojové kineziologie.

Kdy: každé pondělí (od 13. 2. 2023)
Čas: 17.00 – 18.00 hodin
Cena: 140 Kč

Nutná rezervace předem (počet míst omezen):
přes aplikaci NutrendWorld|fitness
nebo přes naše webové stránky.


e-mail:
tel: +420 583 842 502