18. 3. - 15. 5. 2022
Přinášíme vám další novou skupinovou lekci!
Lekce mírnějšího tempa s velkým důrazem na kvalitu provedení. Série pohybů a pozic mají za cíl zlepšit posturu, vyrovnávat časté dysbalance a kompenzovat sedavý životní styl 21. století. Tato lekce je z velké části založena a inspirována podle zásad Dynamické Neuromuskulární Stabilizace (DNS) prof. Pavla Koláře, dbající na hluboký stabilizační systém, centraci kloubů a správné zapojení dechu.

Více info:

Kdy: každé úterý
Čas: 18.30 – 19.30 hodin
Cena: 140 Kč
Lektorka: Adriana Kovářová

Nutná rezervace předem:
e-mail:
tel: +420 583 842 502

Zkušební lekce zdarma proběhne 18. 3. 2022.