4. 6. 2022 v 9-11 h.

Zveme vás na lekci jógy oslovující pánevní dno. Pánevní dno je skupina svalů uložených hluboko v pánvi. Důležitost těchto svalů si často uvědomíme až tehdy, když je narušena jejich funkce. Pojďme tomu předejít. Jógová lekce poplyne v klidném tempu, kdy pomocí nenáročných jógových pozic budeme naciťovat, uvolňovat a aktivně zapojovat svaly pánevního dna. Lekce je vhodná nejen pro ženy, ale i pro muže (kteří mají pánevní dno užší a často stažené). Rovněž pracovně vytížení lidé a sportovci často podvědomě stahují pánevní svaly a jejich uvolnění povolí dech a napětí v krční oblasti.

Více info

Kdy: sobota 4. června
Čas: 9.30 – 11.30 hodin
Cena: 350 Kč
Lektorka: Mgr. Kateřina Podlešáková, Ph.D.

Nutná rezervace předem:
e-mail:
tel: +420 583 842 502